Jag har en civilingenjörsexamen i datateknik (D) från Linköpings universitet och har därutöver även läst en termin psykologi på universitetet.

Mitt examensarbete mot slutet av utbildningen gjorde jag på företaget Ida Infront AB (tidigare Ida Systems) i Linköping. Det är skrivet på engelska och bär titeln "Security in Distributed Java Applications Based on Enterprise JavaBeans". I rapporten gör jag en praktisk och teoretisk utvärdering av lämpliga säkerhetsmetoder för det storskaliga distribuerade Javasystem företaget utvecklar. Rapporten finns att laddas ner i pdf-format:
    Examensarbetesrapport (676 KB) 

Följande är en listning av de kurser jag läste på universitetet, grupperade i ämnesordning:

Mattekurser
Analys D
Linjär algebra
Sannolikhetslära
Statistisk teori
Numeriska algoritmer D
Kombinatorisk optimering, grundkurs
Diskret matematik och logik
 
Kurser i datavetenskap
Ada och programspråk
Artificiell intelligens
Datastrukturer och algoritmer
Konstruktion och analys av algoritmer
Kompilator konstruktion
Formella språk och automatateori
Avancerad programmering och interaktivitet på www
Orientering datateknik och datorutrustning
Processprogrammering och operativsystem
Objektorienterad utveckling av användbara system
Programvaruprojekt i ett helhetsperspektiv
Programmering i inkrementellt system
Databasteknik
Datornät
Datorgrafik
Kryptoteknik
Examensarbete (676 KB) 
 
Fysikkurser
Modern fysik
Mekanik D
Elektromagnetism
 
Humaniora
Praktisk svenska
Vetenskapsteori
Engelska
Psykologi A (Introduktion, Grupp- och socialpsykologi, Kognitiv psykologi, Utvecklingspsykologi)
 
Kurser i systemvetenskap
Krets- och mätteknik
Kretsteori
Digitalteknik
Datorteknik
Digital konstruktion
Digital konstruktion med mikrodator
Signalteori
Introduktionskurs i Matlab
Reglerteknik Y

Slutligen har jag läst intensivkurser i tyska språket i fyra månader på Goethe-institutet i den sydtyska staden Freiburg. Jag har tagit språkcertifikatet Zertifikat Deutsch.