Mitt karriärintresse rör systemutveckling från ett helhetsperspektiv, d v s från design och analys över implementering till dokumentation och färdigställande. Dock med fokus på programmeringsbiten. Min erfarenhet rör framförallt Javautveckling, men jag har även viss erfarenhet av bl.a. C/C++. Följande punkter sammanfattar min profil:

Jag har följande Javacertifieringar: